Ο Σύλλογος Επαγγελματοβιοτεχνών Ιεράπετρας ιδρύθηκε το έτος 1936 και με απόφαση του Πρωτοδικείου Λασιθίου
αναγνωρίστηκε ως Σωματείο με την επωνυμία «Επαγγελματικός και Βιοτεχνικός Σύνδεσμος Ιεράπετρας».
Σκοπός του Σωματείου είναι η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών και επαγγελματικών συμφερόντων
των μελών, καθώς και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει όποιος επαγγελματίας
και βιοτέχνης διατηρεί κατάστημα στο Δήμο Ιεράπετρας και ανήκει στον ασφαλιστικό οργανισμό Τ.Ε.Β.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου είναι 5μελές και αποτελείται από ένα Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο,
ένα Γενικό Γραμματέα, ένα Ταμία και ένα μέλος και εκλέγεται ανά τριετία.


Οι Πρόεδροι του Συλλόγου από το 1936 μέχρι και σήμερα είναι οι εξής:

 1.  Παπαδάκης Μιλτιάδης 1937 – 1943
 2.  Κουρίνος Σταύρος 1943 – 1946
 3. Σολιδάκης Νικόλαος 1946 – 1968
 4. Δρανδάκης Ανδρέας 1968 – 1971
 5. Χρυσουλάκης Εμμανουήλ 1971 – 1979
 6. Παραουλάκης Γεώργιος 1979 – 1982
 7. Αγγελάκης Νικόλαος 1982 – 1985
 8. Χρυσοφάκης Αντώνιος 1985 – 1997
 9. Σφυράκης Πέτρος 1997 – 2000
 10. Γιακουμάκης Στυλιανός 2000 – 2012
 11. Ζουμπουλάκης Εμμανουήλ 2012 – μέχρι σήμερα