Περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου Επαγγελματοβιοτεχνών Ιεράπετρας κάνοντας έναν απολογισμό της τελευταίας τριετίας, θα ήθελαν να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους, για τους στόχους που έχουν επιτευχθεί και τις εποικοδομητικές ενέργειες που έχουν γίνει από τον Σύλλογο. Ο Σύλλογος Επαγγελματοβιοτεχνών Ιεράπετρας είναι ο αρχαιότερος και μεγαλύτερος σε μέλη Σύλλογος της περιοχής, ο οποίος αφουγκραζόμενος τις […]