Το νέο Δ.Σ του Συλλόγου

Το νέο Δ.Σ του Συλλόγου, που συγκροτήθηκε μετά από συνεδρίαση που έγινε στις 25/11/2015, αποτελείται από:

Πρόεδρος : Ζουμπουλάκης Εμμανουήλ του Ιωάννου

Αντιπρόεδρος : Γιακουμάκης Γεώργιος του Στυλιανού

Γενικός Γραμματέας : Βουζουνεράκη Καλλιόπη του Εμμανουήλ

Ταμίας : Σταυρακάκης Μιχαήλ του Δημητρίου

Μέλος : Βουζουνεράκης Ιωάννης του Νικολάου