4 Φεβρουαρίου κλείνουμε όλοι!

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η πρόταση της κυβέρνησης με τις ρυθμίσεις που εμπεριέχει για το ασφαλιστικό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καθώς οδηγεί στην εξαθλίωση τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, χωρίς ταυτόχρονα να λύνει το ασφαλιστικό και το θέμα της βιωσιμότητας του.

Τα Δ.Σ των Συλλόγων Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπορικού, καλούν όλα τα μέλη τους την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 να κλείσουν καταστήματα, βιοτεχνίες και επιχειρήσεις, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το σχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό.

 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου                                 Ο Πρόεδρος του Εμπορικού

Επαγγελματοβιοτεχνών                                                        Συλλόγου

Ζουμπουλάκης Εμμανουήλ                                     Μπινιχάκης Ευάγγελος