ΝΕΟ Δ.Σ Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Λ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Πρόεδρος (Δ.Σ.) Κριθαράκης Εμμανουήλ
2. Ά Αντιπρόεδρος (Δ.Σ.) Ζουμπουλάκης Εμμανουήλ
3. Β΄ Αντιπρόεδρος (Δ.Σ.) Ρουσάκης Εμμανουήλ
4. Γενικός Γραμματέας (Δ.Σ.) Τσαμάνδουρας Νικόλαος
5. Ταμίας (Δ.Σ.) Μαρνέλλος Γεώργιος
6. Αναπλ/τής Γεν. Γραμματέας (Δ.Σ.) Νερατζούλης Γεώργιος
7. Αναπληρωτής Ταμίας (Δ.Σ.) Μπινιχάκης Ευάγγελος

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Πρόεδρος (Ε.Ε.) Πάγκαλος Εμμανουήλ
2. Αντιπρόεδρος (Ε.Ε.) Σταυρακάκης Μιχαήλ
3. Γραμματέας (Ε.Ε.) Βιδάλης Γεώργιος

 

clip_image002clip_image002clip_image002