ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Τα Δ.Σ των Συλλόγων Επαγγελματοβιοτεχνών, Εμπορικού και Ηλεκτρολόγων Ιεράπετρας θα ήθελαν να εκφράσουν ομόφωνα

την έντονη δυσαρέσκεια τους, για το κλείσιμο του γραφείου της ΔΕΗ στην Ιεράπετρα.Πρόκειται για το κλείσιμο άλλης μίας

δημόσιας υπηρεσίας, που οδηγεί την Ιεράπετρα σε υποβάθμιση και τους κατοίκους της σε απώλεια εργατοωρών,

για την εξυπηρέτηση τους εκτός πόλης. Σύμφωνα με έγκυρα στοιχεία, οι κάτοικοι της Ιεράπετρας ανέρχονται σε 26.000,

οι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος σε 24.500 περίπου και οι υπάλληλοι που στελεχώνουν το γραφείο της Ιεράπετρας είναι δύο.

Οι κάτοικοι της Σητείας ανέρχονται σε 19.000, οι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος σε 17.000 περίπου και οι υπάλληλοι που

στελεχώνουν το γραφείο της Σητείας είναι τρείς. Τέλος, οι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου ανέρχονται σε 24.000, οι καταναλωτές

ηλεκτρικού ρεύματος σε 23.000 περίπου και οι υπάλληλοι που στελεχώνουν το γραφείο του Αγίου Νικολάου είναι τρείς

(ο ένας εκ των οποίων με οκτάμηνη σύμβαση). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία και το γεγονός ότι το κτίριο,

στο οποίο στεγάζεται το γραφείο της ΔΕΗ στην Ιεράπετρα, είναι ιδιόκτητο, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση ενοικίου,

απαιτούμε την παραμονή του γραφείου στην Ιεράπετρα και οποιαδήποτε άλλη απόφαση που εμπεριέχει μετακίνηση, ταλαιπωρία

και κόστος για τον πολίτη  δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου       Ο Πρόεδρος του Εμπορικού         Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Επαγγελματοβιοτεχνών                      Συλλόγου                                       Ηλεκτρολόγων

Ζουμπουλάκης Εμμανουήλ          Μπινιχάκης Ευάγγελος                Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ