ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες ανακατασκευής – συντήρησης του κτιρίου του Συλλόγου

Επαγγελματοβιοτεχνών Ιεράπετρας στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 34. Σκοπός όλων είναι οι εργασίες

να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε ο νέος χώρος που θα διαμορφωθεί

να είναι πιο εύχρηστος και λειτουργικός για όλους.