ΝΕΟ Δ.Σ ΤΗΣ Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Λ

Τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Λ.,

για την αναπλήρωση του αποβιώσαντος Μέλους και Ταμία της ΟΕΒΕ κ. Μαρνέλλου Γεωργίου

και για την εκλογή νέου Ταμία. Μετά την ανασύσταση, το νέο Δ.Σ αποτελείται από τους :

 

Πρόεδρος Δ.Σ : Κριθαράκης Εμμανουήλ

Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ : Ζουμπουλάκης Εμμανουήλ

Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ : Ρουσάκης Εμμανουήλ

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ : Τσαμάνδουρας Νικόλαος

Ταμίας Δ.Σ : Μπινιχάκης Ευάγγελος

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δ.Σ : Νερατζούλης Γεώργιος

Αναπληρωτής Ταμίας Δ.Σ : Κολυδάκης Εμμανουήλ